Wybierz język:

Dlaczego gmina Strzałkowo?

1. Atrakcyjna lokalizacja

Bardzo dobra lokalizacja Gminy ze względu na znakomite warunki komunikacyjne stawia ją w pierwszym szeregu lokalizacji potencjalnych inwestycji, od których wymaga się szybkiej i bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej.

Przez teren Gminy Strzałkowo przebiega:

 • droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań,
 • autostrada A2 Warszawa-Świecko (zjazd Słupca – 8 km),
 • linia kolejowa E20 Warszawa - Berlin ze stacją i bocznicami,
 • droga wojewódzka nr 260 do Gniezna.

Ponadto:

 • 20 km od Strzałkowa przebiega droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica-Gniezno-Toruń-Ostróda.
 • 30 km droga krajowa nr 25 relacji Oleśnica-Kalisz-Konin-Bydgoszcz-Bobolice.

Odległości od Strzałkowa:

 • Poznań - 60 km (lotnisko Poznań-Ławica 75 km),
 • Warszawa - 240 km,
 • Gdańsk - 270 km,
 • Szczecin - 320 km,
 • Wrocław - 170 km,
 • Łódź – 130 km,
 • Berlin - 300 km.

 

 2. Przewaga inwestycyjna regionu

Jako atuty regionu i całego województwa wielkopolskiego uznaje się, m.in.:

 • dużą aktywność inwestycyjną gmin, związaną z pozyskiwaniem środków finansowych z UE oraz samofinansowaniem rozwoju,
 • duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu
 • zróżnicowana struktura ekonomiczna
 • rozwinięta infrastruktura techniczna i system usług dla biznesu
 • potencjał ludzki, wysoka jakość rynku pracy - duża podaż wykwalifikowanych pracowników,
 • wykwalifikowana siła robocza: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet A. Mickiewicza wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne
 • Centrum Akademickie: ponad 130 tys. studentów, 28 szkół wyższych, ok. 150 kierunków studiów, ok. 50 placówek naukowo-badawczych, Oddział PAN (Polska Akademia Nauk)
 • wysoka wydajność przemysłu
 • dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes
 • wysoka aktywność inwestycyjna województwa: nakłady inwestycyjne w przemyśle stanowią 8,4% nakładów w kraju (4 miejsce wśród województw)
 • dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji, autostrada A2, modernizowane trasy S5 i S11, linia kolejowa E20 Warszawa-Berlin, system połączeń kolejowych usprawniających mobilność pracowników na terenie Wielkopolski, lotnisko krajowe i międzynarodowe, Wielka Pętla Wielkopolski (szlak wodny)
 • 3 pozycja regionu w kraju pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych (8,3%)
 • największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych.

Istotnym aspektem inwestowania poza dużymi aglomeracjami są niższe stawki średnich płac na konkretnych stanowiskach w mniejszych miejscowościach w porównaniu z tymi samymi stanowiskami w Poznaniu i jego bezpośrednich okolicach. 


 

3. Przyjazny samorząd

Gmina Strzałkowo jest otwarta na inwestycje i innowacje, wywołuje przyjazną i pozytywną atmosferę dla biznesu. 

Stwarza dogodne i atrakcyjne warunki do pracy i życia poprzez nieustanne inwestowanie w sieć dróg, bazę oświatową i sportowo-rekreacyjną oraz rozbudowę niezbędnych mediów (kanalizacja, gaz ziemny).

Pracownicy Urzędu oferują opiekę i pomoc dla inwestora podczas poszczególnych etapów rozpoczynania i prowadzenia inwestycji w gminie. Gwarantują zaangażowanie i fachowość podczas procedur administracyjnych i inwestycyjnych oraz doradztwo podczas procesu inwestycyjnego. 

Gmina Strzałkowo otwarta jest również na współpracę z innymi lokalnymi samorządami. Dzięki porozumieniu z sąsiadującą gminą Słupca udało się stworzyć wspólną ofertę inwestycyjną obejmującą tereny o powierzchni prawie 450 ha, co jest rzadkością w skali kraju.


 

4. Walory turystyczne

Teren gminy Strzałkowo jest dość płaski, o charakterze wybitnie rolniczym, pozbawiony większych skupisk wodnych, a w tym jezior. Brak wielkiego przemysłu, a co za tym idzie - czyste, zdrowe powietrze i pełne uroku leśne i parkowe zakątki - stanowią o walorach turystycznych gminy. Turystów zainteresują zespoły pałacowe i dworskie, m.in. w Paruszewie, Młodziejewicach, Unii, Radłowie, parki dworskie, np. XIX-wieczne parki w Strzałkowie i Wólce oraz zabytkowe, drewniane kościoły, m.in. w Graboszewie (XVI w.) i Ostrowie Kościelnym. Na terenie gminy znajduje się także 90 km oznakowanych szlaków rowerowych, biegnących wzdłuż najciekawszych miejsc gminy. Do aktywności fizycznej zachęcają wielofunkcyjne boiska o nawierzchniach syntetycznych, boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej, kompleks sportowy Orlik, korty tenisowe, boiska do plażowej piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna, skatepark, a dla najmłodszych liczne place zabaw.

Na terenie powiatu słupeckiego, w którym leży gmina Strzałkowo znajduje się 18 jezior, w tym największe jezioro Wielkopolski – Jezioro Powidzkie oraz dwa parki przyrody – Nadwarciański Park Krajobrazowy (uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej) oraz Powidzki Park Krajobrazowy. Również szereg zabytków i pomników przyrody zachęca do czynnej turystyki. 


 

5. Polska w liczbach

Gospodarka, inwestycje, rynek pracy: www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach

Zobacz nasze tereny inwestycyjne

Teren P
Teren O
Teren N
Teren M
Teren L
Teren K
Teren J
Teren I
Teren H
Teren G
Teren F
Teren E
Teren D
Teren C
Teren B
Teren A
Teren W