Wybierz język:

Dlaczego warto tu inwestować?

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Bardzo dobra lokalizacja Gminy ze względu na znakomite warunki komunikacyjne stawia ją w pierwszym szeregu lokalizacji potencjalnych inwestycji, od których wymaga się szybkiej i bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej.

 

Przez teren Gminy Strzałkowo przebiegają ważne trasy drogowe:

 • droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań,
 • autostrada A2 Warszawa-Świecko (zjazd Słupca – 8 km), która przebiega równoleżnikowo przez centralne obszary kraju. Stanowi fragment drogi międzynarodowej E30, kontynuując przebieg niemieckiej autostrady A12 z kierunku Berlina, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Świecku przez Poznań, Konin i Warszawę. W okolicach Strykowa pod Łodzią krzyżuje się z autostradą A1 (węzeł Łódź Północ).
 • droga wojewódzka nr 260 do Gniezna.

Ponadto:

 • 20 km od Strzałkowa przebiega droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica-Gniezno-Toruń-Ostróda.
 • 30 km droga krajowa nr 25 relacji Oleśnica-Kalisz-Konin-Bydgoszcz-Bobolice.

Odległości od Strzałkowa:

 • Poznań - 60 km (lotnisko Poznań-Ławica 75 km),
 • Warszawa - 240 km,
 • Gdańsk - 270 km,
 • Szczecin - 320 km,
 • Wrocław - 170 km,
 • Łódź – 130 km,
 • Berlin - 300 km.

 

Przez gminę przebiega linia kolejowa E20 Warszawa - Berlin ze stacją i bocznicami. Ze Strzałkowa można bezpośrednio dojechać koleją m.in. do: Poznania, Kutna, Konina, Rawicza, Leszna.

 

W niedużej odległości (75 km) znajduje się ważny, międzynarodowy port lotniczy - Poznań Ławica (POZ).

 

Do stolicy Województwa Wielkopolskiego - Poznania oddaleni jesteśmy zaledwie o 60 km. W promieniu 150 km od granicy gminy znajduje się wiele większych ośrodków miejskich, w tym m.in. Łódź, Gniezno, Konin, Kalisz, Bydgoszcz czy Leszno.

Odległości kluczowych miast od Strzałkowa:

 • Warszawa - 240 km,
 • Gdańsk - 270 km,
 • Szczecin - 320 km,
 • Wrocław - 170 km,
 • Berlin - 300 km.

Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.


 

2. Lokowanie inwestycji

Inwestycje na naszym terenie są możliwe na bazie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, które jednak mają w naszym wypadku charakter dynamiczny. Nasi specjaliści w trybie ciągłym pracują nad ich aktualizacją, tak by stanowiły one odpowiedź na bieżące potrzeby inwestorów. Jesteśmy otwarci na zmiany i staramy się odpowiadać na potrzeby inwestorów, tak by wizja zagospodarowania danego terenu odpowiadała zarówno lokalnym uwarunkowaniom i możliwością, jak i potrzebom konkretnych inwestorów.


 

3. Dostęp do infrastruktury

Na terenie gminy znajduje się sieć gazu ziemnego, cały czas rozbudowywana. Gazociąg przebiega przez tereny inwestycyjne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Strzałkowo. Gmina jest w 100% zelektryfikowana i zwodociągowana. Główny punkt zasilający (GPZ) znajduje się ok. 1,5 km od Strzałkowa, a energia elektryczna jest dostępna na terenie gminy bez ograniczeń.

Strzałkowo i jego najbliższą okolicę obsługuje biologiczna oczyszczalnia ścieków i nowa sieć kanalizacji sanitarnej.

Internet dostępny jest z sieci światłowodowej oraz poprzez licznych dostawców bezprzewodowych. Wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową.

Dla wszystkich oferowanych terenów inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania:

 • przyłączy gazowych
 • przyłączy elektroenergetycznych
 • przyłączy telefonicznych
 • przyłączy wodociągowych
 • możliwość doprowadzenia kanalizacji

 

4. Kapitał ludzki

Atutem Gminy Strzałkowo są zasoby ludzkie. W gminie mieszka ponad 10 tys osób. Większość (62%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (19,1%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.
Bezrobocie w gminie utrzymuje się na poziomie około 5,9%, co z jednej strony oznacza, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu gminy, ale jest także wskazaniem, że wciąż znajdują się na naszym terenie osoby poszukujące nowego miejsca pracy.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie utrzymuje się na poziomie ok. 83% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.
Na terenie gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego można kształcić się w następujących szkołach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Strzałkowie, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Łącznie szkoły te oferują ponad 30 zawodów i kierunków kształcenia.
Najbliższe uczelnie wyższe to: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie oraz ponad 20 uczelni wyższych w Poznaniu.


 

5. Orientacja na biznes

Gmina Strzałkowo jest otwarta na inwestycje i innowacje, wywołuje przyjazną i pozytywną atmosferę dla biznesu.

Stwarza dogodne i atrakcyjne warunki do pracy i życia poprzez nieustanne inwestowanie w sieć dróg, bazę oświatową i sportowo-rekreacyjną oraz rozbudowę niezbędnych mediów (kanalizacja, gaz ziemny).

Pracownicy Urzędu oferują opiekę i pomoc dla inwestora podczas poszczególnych etapów rozpoczynania i prowadzenia inwestycji w gminie. Gwarantują zaangażowanie i fachowość podczas procedur administracyjnych i inwestycyjnych oraz doradztwo podczas procesu inwestycyjnego.

Gmina Strzałkowo otwarta jest również na współpracę z innymi lokalnymi samorządami. Dzięki porozumieniu z sąsiadującą gminą Słupca udało się stworzyć wspólną ofertę inwestycyjną obejmującą tereny o powierzchni prawie 450 ha, co jest rzadkością w skali kraju.


 

6. Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Na terenie gminy jest zarejestrowanych ponad 1 000 podmiotów gospodarczych, są to w większości mikro, małe i średnie firmy. Dominującymi branżami wśród tych firm są budownictwo, handel, mechanika samochodowa.

Bogata infrastruktura oraz korzystne usytuowanie gminy stanowi zachętę dla przedsiębiorców do lokalizacji swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki krajowe i zagraniczne.

Największe inwestycje w regionie, a tym samym sektory wysokiej szansy dotyczą branży motoryzacyjnej (m.in.: Volkswagen Poznań, Volkswagen Września, Bridgestone Poznań, Gestamp Września, Man Sady, Solaris Bolechowo, Auto Groclin Grodzisk Wlkp.) i logistycznej (m.in.: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto, Jeronimo Martins Kostrzyn, H&M Gądki, Amazon Sady.

Lokalni inwestorzy zewnętrzni to m.in: Van Den Doel Poland sp. z o.o. oraz HelleramanTyton ulokowani w sąsiedniej gminie Słupca. Największym przedsiębiorcą w okolicy jest Mostostal Słupca S.A.


 

7. Profesjonalizm w działaniu

Jako Urząd reprezentujący interesy Gminy staramy się podchodzić do wszystkich zadań z jak największym profesjonalizmem. Dowodem na to mogą być różne nagrody i wyróżnienia, które otrzymaliśmy na przestrzeni ostatnich lat.

Z kolei w 2010 r. Gmina została zaliczona przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu do jednej z najskuteczniejszych gmin w pozyskiwaniu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina jest trzykrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii gmin wiejskich – Certyfikat „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji (2005, 2010 i 2015 r.). Ponadto jest finalistą IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2010.

W 2014 r. Gmina Strzałkowo została uhonorowana statuetką „Lider Pozyskiwania Środków Unijnych” oraz certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej.


 

8. Walory turystyczne

Teren gminy Strzałkowo jest dość płaski, o charakterze wybitnie rolniczym, pozbawiony większych skupisk wodnych, a w tym jezior. Brak wielkiego przemysłu, a co za tym idzie - czyste, zdrowe powietrze i pełne uroku leśne i parkowe zakątki - stanowią o walorach turystycznych gminy. Turystów zainteresują zespoły pałacowe i dworskie, m.in. w Paruszewie, Młodziejewicach, Unii, Radłowie, parki dworskie, np. XIX-wieczne parki w Strzałkowie i Wólce oraz zabytkowe, drewniane kościoły, m.in. w Graboszewie (XVI w.) i Ostrowie Kościelnym. Na terenie gminy znajduje się także 90 km oznakowanych szlaków rowerowych, biegnących wzdłuż najciekawszych miejsc gminy. Do aktywności fizycznej zachęcają wielofunkcyjne boiska o nawierzchniach syntetycznych, boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej, kompleks sportowy Orlik, korty tenisowe, boiska do plażowej piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna, skatepark, a dla najmłodszych liczne place zabaw.

Na terenie powiatu słupeckiego, w którym leży gmina Strzałkowo znajduje się 18 jezior, w tym największe jezioro Wielkopolski – Jezioro Powidzkie oraz dwa parki przyrody – Nadwarciański Park Krajobrazowy (uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej) oraz Powidzki Park Krajobrazowy. Również szereg zabytków i pomników przyrody zachęca do czynnej turystyki.

Zobacz nasze tereny inwestycyjne

Teren P
Teren O
Teren N
Teren M
Teren L
Teren K
Teren J
Teren I
Teren H
Teren G
Teren F
Teren E
Teren D
Teren C
Teren B
Teren A
Teren W