Wybierz język:

 

O gminie Strzałkowo

1. Położenie

Gmina wiejska Strzałkowo położona jest w centralnej Wielkopolsce, bezpośrednio przy najważniejszych, drogowych i kolejowych, tranzytowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Znakomita lokalizacja i korzystne warunki komunikacyjne to atuty zachęcające inwestorów, którzy wymagają szybkiej i bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej.

Przez teren Gminy Strzałkowo przebiega:

 • droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań,
 • autostrada A2 Warszawa-Świecko (węzeł Słupca – 8 km),
 • linia kolejowa E20 Warszawa – Berlin ze stacją i bocznicami,
 • droga wojewódzka nr 260 do Gniezna,

 

 

 


 

2. Nasza infrastruktura

Powierzchnia gminy Strzałkowo to 142 km2, a liczba mieszkańców na dzień 1.01.2017 r. wynosi 10 202 (w tym w Strzałkowie 5402). Gospodarka gminy Strzałkowo zdominowana jest przez rolnictwo. Produkty rolne oraz zwierzęta hodowlane znane są z wysokiej jakości. Na terenie gminy znajduje się sieć gazu ziemnego, cały czas rozbudowywana. Gazociąg przebiega przez tereny inwestycyjne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Strzałkowo. Gmina jest w 100% zelektryfikowana i zwodociągowana. Główny punkt zasilający (GPZ) znajduje się ok. 1,5 km od Strzałkowa, a energia elektryczna jest dostępna na terenie gminy bez ograniczeń. Strzałkowo i jego najbliższą okolicę obsługuje biologiczna oczyszczalnia ścieków i nowa sieć kanalizacji sanitarnej. Internet dostępny jest z sieci światłowodowej oraz poprzez licznych dostawców bezprzewodowych. Wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową.

Dla wszystkich oferowanych terenów inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania:

 • przyłączy gazowych
 • przyłączy elektroenergetycznych
 • przyłączy telefonicznych
 • przyłączy wodociągowych
 • możliwość doprowadzenia kanalizacji

 

 

 


 

3. Jesteśmy skuteczni

Gmina skutecznie korzysta z funduszy zewnętrznych przy inwestycjach, przykładem może być ukończona w 2013 r. kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo z największym w historii Gminy wsparciem pozyskanych środków pozabudżetowych – łączny koszt budowy wyniósł ponad 18 milionów zł z ponad 11 milionami zł dofinansowania. Z kolei w 2010 r. Gmina została zaliczona przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu do jednej z najskuteczniejszych gmin w pozyskiwaniu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina jest trzykrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii gmin wiejskich – Certyfikat „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji (2005, 2010 i 2015 r.). Ponadto jest finalistą IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2010.

W 2014 r. Gmina Strzałkowo została uhonorowana statuetką „Lider Pozyskiwania Środków Unijnych” oraz certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej.


 

4. Inwestycje w regionie

Największe inwestycje w regionie, a tym samym sektory wysokiej szansy dotyczą branży motoryzacyjnej (m.in.: Volkswagen Poznań, Volkswagen Września, Bridgestone Poznań, Gestamp Września, Man Sady, Solaris Bolechowo, Auto Groclin Grodzisk Wlkp.) i logistycznej (m.in.: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto, Jeronimo Martins Kostrzyn, H&M Gądki, Amazon Sady. Lokalni inwestorzy zewnętrzni to: Van Den Doel Poland sp. z o.o. oraz HelleramanTyton ulokowani w sąsiedniej gminie Słupca. Największym przedsiębiorcą w okolicy jest Mostostal Słupca S.A.


 

5. Rynek pracy

Na koniec 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy zarejestrowanych było 381 osób bezrobotnych z terenu gminy Strzałkowo. W porównaniu do roku 2014 liczba ta obniżyła się o 26,31%. Liczba bezrobotnych przypadających na 1000 mieszkańców gminy Strzałkowo to 37 osób (przy średniej powiatowej wynoszącej 43 osób).

Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie słupeckim kształtowała się na poziomie 11,4% i była wyższa od wskaźnika krajowego o 1,6 % i o 5,2 % od stopy bezrobocia w Wielkopolsce. Największa liczba bezrobotnych na terenie powiatu to osoby młode, w wieku 25-34 lat i w porównaniu do lat ubiegłych ilość osób bez pracy w tym zakresie wiekowym zmalała. Analizując bezrobotnych według wykształcenia, to największa ich liczba stanowi osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym i średnim zawodowym. Bezrobotni, którzy są zarejestrowani w słupeckim urzędzie pracy nieprzerwalnie powyżej 24 miesięcy oraz od 1 do 3 miesięcy stanowią najliczniejszą grupę bezrobotnych – łącznie 1057 osób (41,33% ogółu bezrobotnych). Analizując dane dotyczące stażu pracy zarejestrowanych osób bezrobotnych, należy stwierdzić, iż na koniec 2015 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat (tj. 669 osoby) co stanowiło 26,16% ogółu. Odsetek bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych na terenie powiatu słupeckiego wyniósł 56,35%.

 

 


 

6. Szkolnictwo

Na terenie gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego można kształcić się w następujących szkołach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Strzałkowie, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Łącznie szkoły te oferują ponad 30 zawodów i kierunków kształcenia. W dalszej odległości znajdują się szkoły ponadgimnazjalne m.in.: w Witkowie, Wrześni, Koninie czy Gnieźnie. Najbliższe uczelnie wyższe to: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie oraz ponad 20 uczelni wyższych w Poznaniu.


7. Działające na terenie województwa wielkopolskiego

strefy ekonomiczne:

 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości:

 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Nickel Technology Park Poznań (YouNick)
 • Eureka Technology Park
 • Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy
 • Park Przemysłowy LUVENA
 • Inkubator  Technologiczny  w  Kaliszu
 • Turecki Inkubator Przedsiębiorczości

 

Zobacz nasze tereny inwestycyjne

Teren P
Teren O
Teren N
Teren M
Teren L
Teren K
Teren J
Teren I
Teren H
Teren G
Teren F
Teren E
Teren D
Teren C
Teren B
Teren A
Teren W
Skip to content