Wybierz język:

Wsparcie dla inwestora

 

1. Poziom lokalny

Stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (2023):
1. grunty – 0,73 zł/m2
2. budynki – 17,22 zł/m2

Uchwała Nr XXXVII/343/2022 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


2. Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia:

 1. Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 2. Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 3. Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

 

Więcej informacji: https://invest-park.com.pl/

 

Instytucje wspierające inwestorów:

 • Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego
  Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.

  Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
  Forma wsparcia: Członkostwo w Izbie zapewnia dostęp do wiedzy i informacji biznesowej jak również możliwość nawiązania kontaktów z wieloma przedsiębiorcami.

  Strona internetowa: www.iphpw.pl

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Forma wsparcia: udzielanie pożyczek w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE, przyznawanie dotacji dla przedsiębiorców jako regionalny partner PARP, realizacja doradztwa i szkoleń skierowanych do przedsiębiorców.

  Strona internetowa: http://warp.org.pl/

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
  Forma wsparcia: pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców

  Strona internetowa: https://slupca.praca.gov.pl/

 • Wielkopolski Fundusz Rozwoju
  Forma wsparcia: Udzielanie pożyczek oraz realizacji wsparcia dłużnego dla przedsiębiorców

  Strona internetowa: https://www.wfr.org.pl/

 • Lokalna Grupa Działania „Unia Nadwarciańska”
  Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.

  Strona internetowa: http://unianadwarcianska.pl/


3. Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023
Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys. PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl

Zobacz nasze tereny inwestycyjne

Teren P
Teren O
Teren N
Teren M
Teren L
Teren K
Teren J
Teren I
Teren H
Teren G
Teren F
Teren E
Teren D
Teren C
Teren B
Teren A
Teren W